תל אביב
רעננה
פתח תקווה
רמת גן
בני ברק
מודיעין
לתיאום סיור *2433

מדיניות פרטיות לשימוש באתר האינטרנט https://www.working-rooms.co.il

 

תודה על ביקורכם באתר.

אנא קראו הודעת פרטיות זו לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, טלפון, דוא"ל וכדומה) לחברה באמצעות האתר.

באתר זה משמעותם של המונחים "אנו", "שלנו", "אלינו" ו – "פתאל" תהא פתאל וורקספייס (שותפות מוגבלת) וכל תאגיד קשור לה, כפי שיתבקש מההקשר (להלן: "החברה").

בהודעה זו מפורטים כמה מהתהליכים המיושמים באיסוף מידע מהאתר ובקשר עמו ובשימושים הנעשים במידע זה.

בקשות או שאלות בעניין המידע אודותיכם (כפי שנתקבל אצל החברה – ככל שנתקבל – במסגרת גלישתכם באתר) יש להפנות לחברה באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר" שבאתר או באמצעות פניה למוקד של החברה (בטלפון 2433*) בשעות פעילותו.

 1. איסוף מידע ושימושים אפשריים
 1. שרת

יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

 1. מחיקה, תיקון ועיון בנתונים
 1. אבטחת נתונים
 1. אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ואינם מכוסים על ידי הודעת פרטיות זו. במידה ותבחרו לגלוש לאתרים אחרים דרך הקישורים באתר זה, אנא זכרו כי מפעילי האתרים האחרים אינם מחויבים להוראות הודעה זו.

 1. Cookies
 1. ילדים

אם הינך מתחת לגיל 18, עליך (א) ליידע אותנו בדבר; וכן (ב) להציג בפנינו אישור של הוריך או אפוטרופסיך טרם מסירת פרטים אודותיך. אם דבר מה בסעיף זה או בתקנון כולו אינו ברור לך דיו, אנא בקש את עזרתם של הוריך או של אפוטרופסיך.

 1. עדכון הודעת פרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולתקן הודעת פרטיות זו מעת לעת. על המבקרים באתר לעיין בהודעה זו טרם כל גלישה לאתר ולבדוק את השינויים שהוכנסו בה (ככל שהוכנסו בה) החל ממועד ביקורם האחרון בו.

 1. הסכמה

  על ידי דפדוף באתר, כמו גם על ידי מסירת פרטים אקטיבית אודותיכם בגדרי האתר, הנכם מקבלים על עצמכם את תנאיה של הודעת פרטיות זו.

 2. הדין החל

על הודעת פרטיות זו יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה בקשר עם הודעה זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.

כלי נגישות

Powered by - Wemake